Legacy för
idrottsevenemang

Legacy
för idrotts-
evenemang

Genom att arbeta med legacy skapar du ett evenemang som blir en angelägenhet för många och lämnar bestående avtryck.

Legacy kan beskrivas som alla effekter som finns kvar efter ett genomfört evenemang. Genom att tänka igenom före vad vi vill åstakomma med evenemanget kan vi öka effekterna både på kort och lång sikt och inom flera samhällssektorer. Flera rapporter och undersökningar har gjorts kring evenemangslegacy och De sju kapitalen är en pedagogisk arbetsmodell som ska hjälpa dig som evenemangsarrangör att arbeta mer strukturerat med legacy.

Humankapital

Politiskt kapital

Finansiellt kapital

Naturkapital

Fysiskt kapital

Socialt kapital

Kulturellt kapital

Varför ska du arbeta med Evenemangslegacy?
Här är våra bästa argument!

Legacykurs

Patrik Jemteborn ledde 2019 tillsammans med sin organisationskommitté, Skidskytte-VM till succé. De arbetade med legacy utifrån flera perspektiv och i filmen till höger delar Patrik med sig av sina och andras erfarenheter. Vill du få en snabbkurs i legacy, ägna då sex minuter åt denna legacykurs.