Så funkar webben

Sidan du befinner dig på fokuserar på att du som arrangör ska få inspiration, ökad kunskap och konkreta idéer på hur du kan arbeta med legacy på ett strukturerat sätt. Beroende på vad du känner dig mest bekväm med kan du ha olika angreppssätt på informationen.

Antingen utgår du från de sju kapitalen genom att klicka på vart och ett av dem på första sidan och sedan läser dig vidare, lyssnar till de som lyckats och dra lärdomar från dem.

Eller så vill du titta på legacy utifrån ett målgruppsperspektiv. Det kan du göra i menyraden högst upp. Varje målgrupp brukar beröras av ett eller flera kapital och genom att utgå från målgrupperna kan du lätt identifiera med vad och hur ni vill arbeta. Även här finns de goda exemplen som guidar dig vidare.

Är du redan i processen och vill dyka rakt in för att få tankar och idéer, läs gärna vårt avsnitt om evenemangsperspektiv. Det fokuserar på vad du kan tänka på och förvänta dig före, under och efter själva evenemanget.