Invånarna

Invånarna är era viktigaste ambassadörer. De är många och de möter både media, aktiva, besökare och varandra. Invånarna är genom sin skattekrona ofta en del av evenemanget och att ge något tillbaka till dem kan vara en självklarhet. Det kan vara i form av en stadsfest, prisutdelningar på allmän plats, en ungdomssatsning eller en konstutställning. Det är också invånarna som formar funktionärskåren och som bygger kunskap kring evenemangsutövande.

Vanligt förekommande Legacy

Positivt Negativt
Medborgarna är stolta, glada och lovordar evenemanget. För dyra biljetter har gjort att lokalbefolkningen inte tagit del av evenemanget.
Nya arbetstillfällen har skapats på destinationen. Ingen använder skidspåren efter evenemanget.
Nya natursköna spår eller MTB-anläggningar kommer till. Anläggningar står outnyttjade efter evenemanget.
Anläggningar används av invånarna efter evenemanget. Kriminella nätverk har lockats till destinationen.
Den lokala viljan att volontärarbeta har ökat och stadsfester har bidragit till att stärka vi-känslan. Konflikter mellan grupper har skapats.
Kulturen på destinationen har lyfts och skapat uppmärksamhet.
Integrationsprojekt har skapats.
Positivt
Medborgarna är stolta,
glada och lovordar evenemanget.
Nya arbetstillfällen har
skapats på destinationen.
Nya natursköna spår eller
MTB-anläggningar kommer till.
Anläggningar används av
invånarna efter evenemanget.
Den lokala viljan att volontärarbeta
har ökat och stadsfester har bidragit
till att stärka vi-känslan.
Kulturen på destinationen har lyfts
och skapat uppmärksamhet.
Integrationsprojekt har skapats.
Negativt
För dyra biljetter har gjort
att lokalbefolkningen inte
tagit del av evenemanget.
Ingen använder skidspåren
efter evenemanget.
Anläggningar står outnyttjade
efter evenemanget.
Kriminella nätverk har
lockats till destinationen.
Konflikter mellan grupper
har skapats.