Kulturellt kapital

Nyckelord: Seder, traditioner, attraktionskraft, värderingar, integration

Kulturellt kapital omfattar traditioner, seder och levnadsvanor som går i arv, generation efter generation. Mycket tyder på att kreativitet och entreprenörskap ofta hämtar näring ur det kulturella kapitalet. Evenemang bygger kulturellt kapital och de värderingar som är viktiga för idrott blir en del av det kulturella kapitalet. Dessa gemensamma värderingar betyder mycket för ett samhälle och idrott blir då ett medel att bygga ett mångkulturellt samhälle på en gemensam värdegrund.

Vanligt förekommande Legacy

Positiv

Negativ

Kulturkapital med Destination Halmstad

2013 anordnades Dam EM i fotboll i Halmstad och det kulturella kapitalet sattes i fokus. Här berättar Ann Johansson på Destination Halmstad om det lyckade konstprojektet som skapades parallellt med EM för att lyfta de kvinnliga konstnärerna och stärka kulturen i kommunen.