Humankapital

Nyckelord: Kompetens, entreprenörskap, livskvalitet, attityder

Humankapitalet består av samhällsmedborgarnas kompetenser, kunskap, arbetsförmåga och entreprenörskap. Även medborgarnas hälsa, attityder, lycka och livskvalitet hör till humankapitalet. För de flesta samhällsaktiviteter är humankapitalet oumbärligt. Idrottsledare som ideellt bidrar med kompetens, kunskap, arbete och entreprenörskap utgör basen för många evenemang.

Om humankapitalet överutnyttjas kan det minska i form av leda och stress men ett måttligt nyttjande kan i stället innebära att det ökar i form av ökat kunnande, erfarenhet och kompetens. Vid stora evenemang kan kompetens och entreprenörskap tas in till destinationen utifrån vilket kan få i följd att man går miste om att bygga upp lokal kompetens. Idrottsevenemang kan leda till ett ökat intresse för motion och en bättre hälsa och livskvalitet hos befolkningen vilket ökar humankapitalet.

Vanligt förekommande Legacy

Positiv

Negativ

Humankapital med Special Olympics Sweden Invitational Games

Inför Special Olympics Sweden Invitational Games 2020 i Östersund satte man stort fokus på humankapitalet. Här får du höra Karin Riddar som hade en ledande roll i organisationen berätta mer om det lyckade arbetet och om det legacy som evenemanget lämnade efter sig.