Socialt kapital

Nyckelord: Nätverkande, interaktion, mobilisering

Socialt kapital utgörs av de nätverk som finns på en destination. Idrottsevenemang är ofta attraktiva projekt som kan mobilisera sociala nätverk. Dessa nätverk är viktiga för att fatta nödvändiga beslut och skaffa finansiering och garantier för evenemang. För att behålla sociala nätverk måste strömmar av tjänster information och värden flyta i båda riktningar.

Humankapitalet ”entreprenörskap” spelar ofta en avgörande roll för att både ta och ge nytta genom sociala nätverk. Liksom för humankapital kan ett framgångsrikt projekt öka det sociala kapitalet trots att det utnyttjas. Idrottsrörelsen utgör oftast ett starkt socialt nätverk på en ort och förfogar över ett stort socialt kapital.

Vanligt förekommande Legacy

Positiv

Negativ

Socialt kapital
med Svenska Handbollförbundet
och Hand The Ball

Inför EM i handboll 2020 startades projektet Hand The Ball i syfte att öka det sociala kapitalet. Jennie Linnéll på handbollförbundet var drivande i projektet och berättar här hur de lyckades öka intresset för sporten och få flera barn och ungdomar i rörelse.