Naturkapital

Nyckelord: Leder, stigar, spår

Naturkapitalet är på många destinationer en viktig resurs också för turism. Idrottstävlingar som orientering, terränglopp och mountain-bike tävlingar nyttjar naturkapitalet och arrangörer måste vara noga med att inte lämna fula spår efter evenemangen. Man måste tänka på att inte störa balansen och den biologiska mångfalden genom en intensiv belastning med ett evenemang i naturen.

Ett evenemang kan också öka naturkapitalet och utveckla naturresurser till ett ökat samhällsekonomiskt värde genom att göra naturen mer tillgänglig efter evenemanget. Nya varsamt anlagda skidspår kan möjliggöra naturupplevelser och ge ett samhällsekonomiskt värde efter ett skidevenemang.

Vanligt förekommande Legacy

Positiv

Negativ

Naturkapital med Destination Jönköping

Jönköping har länge arbetat för att bli en tydlig cykeldestination. När destinationen var med och anordnade Mountainbike EM 2016 var naturkapitalet en viktig fråga. Caroline Törnblad på Destination Jönköping berättar hur evenemanget bidrog till att öka tillgängligheten för både cykelturism och allmänhet.