Föreningarna
/arrangörerna/klubbarna

Föreningarna
/arrangörerna
/klubbarna

Idrottsrörelsen är ofta grundstommen i hela evenemanget. Eller i alla fall i själva tävlingen. Här finns kunskapen om regler, utövare och det sportsliga. Men utmaningen med dessa personer är att de ofta arbetar ideellt och inte har så mycket tid att lägga på evenemanget. Men att bygga kunskap och stolthet hos dessa individer gör att legacyt för att få fler liknande evenemang ökar markant.

Vanligt förekommande Legacy

Positivt Negativt
Kompetens och kunnande har ökat hos arrangörerna. Evenemangspersonalen är utbrända efter evenemanget.
Evenemanget har gått med vinst. Evenemanget har skulder att betala, gått med förlust.
Ökad ungdomsaktivitet och nya föreningsmedlemmar har värvats till föreningen. Anläggningar står outnyttjade efter evenemanget.
Positivt
Kompetens och kunnande
har ökat hos arrangörerna.
Evenemanget har gått
med vinst.
Ökad ungdomsaktivitet och
nya föreningsmedlemmar
har värvats till föreningen.
Negativt
Evenemangspersonalen
är utbrända efter
evenemanget.
Evenemanget har
skulder att betala,
gått med förlust.
Anläggningar står
outnyttjade efter
evenemanget.