Under evenemanget

Nu är det ”skarpt läge” och ett prov på om planeringen varit god. En god planering gör att man har mindre ”otur” och att evenemanget löper mer eller mindre av sig självt.

Mediestrategin spelar nu stor roll och bör få hög prioritet. Man bör vara beredd på oplanerade händelser under evenemanget som kan skapa legacy. Den kan vara negativ där krishanteringsberedskapen samt mediestrategin ställs på prov.

Säkerheten är mycket viktig och uppnås till stor del genom ett nära samarbete med myndigheter som polis, sjukvård och brandkår. Få minnen stannar kvar så länge som olyckor och många evenemang har ett legacy som ”evenemanget där den där olyckan hände…”. Olyckor kan man inte alltid planera bort men man kan ha en god beredskap för vad man skall göra ifall de händer.

Oplanerad legacy kan också vara positiv och inspirera till att ta vara på möjligheter till mer legacy. Kanske uttalar sig en idrottsstjärna eller ledare på hög nivå om hur väl evenemanget genomförts och med hjälp av en god mediestrategi kan sådana omdömen finnas kvar länge som stolthet hos lokalbefolkningen och positiv legacy.

Det är naturligtvis under evenemanget som många aktiviteter för att öka legacy genomförs.