Om Legacy

Legacy av idrottsevenemang är av mycket stor betydelse för idrottsrörelsen totalt men också för idrottsföreningen lokalt. Framtida intresse för idrott, uppskattning och stöd för idrottsrörelsen påverkas direkt av vilken legacy ett evenemang skapar. Legacy påverkar långt efter evenemanget. Dessutom sträcker sig legacy långt utanför idrottens värld där hela lokalsamhället kan påverkas av ett idrottsevenemang. Det kan vara i form av nya företag, en tydligare image, kunskapsberikade medborgare och en starkare vi-känsla.

En definition av legacy kan helt enkelt formuleras som: ”Alla de materiella och immateriella effekter som finns kvar efter ett evenemang”

De sju kapitalen

Att arbeta strukturerat med Legacy är något vi tror på och som hela den här sidan handlar om. Vi föreslår ett ramverk som vi kallar ”de sju kapitalen”. Det är ett övergripande perspektiv som ligger bakom detta ramverk där man delar upp samhällets alla resurser i sju typer av kapital. Dessa innefattar fysiskt, kulturellt, socialt, politiskt och finansiellt kapital såväl som naturkapital och humankapital. Genom att använda begreppet kapital så görs det tydligt att dessa kapital är utbytbara mot varandra och kan kopplas samman.

Fördjupa dig

Det finns en hel del forskning kring legacy. Vill du läsa mer så har vi några rapporter och böcker som vi varmt kan rekommendera. Den rapport som den här sidan bygger på är Legacy av idrottsevenemang och går att ladda ner här. Rapporten är gjord av Tommy D. Andersson vid Göteborgs universitet på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Övriga forskarstudier hittar du under Referenser.

Alm, J., Solberg, H. A., Storm, R. K., & Jakobsen, T. G. (2016). Hosting major sports events: The challenge of taming white elephants. Leisure Studies, 35(5), 564-582.

Dickson, T. J., Misener, L., & Darcy, S. (2017). Enhancing destination competitiveness through disability sport event legacies Developing an interdisciplinary typology. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(3), 924-946. doi:10.1108/ijchm-10-2015-0530

Duignan, M. B., Pappalepore, I., & Everett, S. (2019). The ’summer of discontent’: Exclusion and communal resistance at the London 2012 Olympics. Tourism Management, 70, 355-367. doi:10.1016/j. tourman.2018.08.029

Fairley, S., Lovegrove, H., & Brown, M. (2016). Leveraging events to ensure enduring benefits: The legacy strategy of the 2015 AFC Asian Cup. Sport Management Review, 19(4), 466-474. doi:10.1016/j. smr.2016.01.003

Ferrari, S., & Guala, C. (2017). Mega-events and their legacy: Image and tourism in Genoa, Turin and Milan. Leisure Studies, 36(1), 119-137.

Grix, J., Brannagan, P. M., Wood, H., & Wynne, C. (2017). State strategies for leveraging sports mega-events: unpacking the concept of ’legacy’. International Journal of Sport Policy and Politics, 9(2), 203-218. doi:10.1080/19406940.2017.1316761

Hemmonsbey, J., Tichaawa, T. M., & Knott, B. (2018). Conceptual framework for strategic destination branding through leveraging home-grown sport events. South African Journal for Research in Sport Physical Education and Recreation, 40(2), 81-98.

Kharouf, H., Garcia-Perez, A., Robinson, J., & Pritchard, A. (2016). Towards a Better Understanding of Digital Sporting Legacy: A Knowledge Management Perspective. In S. Moffett & B. Galbraith (Eds.), Proceedings of the 17th European Conference on Knowledge Management (pp. 462-467).

Rogerson, R. J. (2016). Re-defining temporal notions of event legacy: lessons from Glasgow’s Commonwealth Games. Annals of Leisure Research, 19(4), 497-518. doi:10.1080/11745398.2016.1151367

Thomson, A., Cuskelly, G., Toohey, K., Kennelly, M., Burton, P., & Fredline, L. (2018). Sport event legacy: A systematic quantitative review of literature. Sport Management Review.

Tipslista som gynnar Legacy

Bra kontaktperson

Lisa Engman
Riksidrottsförbundet | SISU Idrottsutbildarna

Tel: 070-678 18 24
E-post: lisa.engman@rfsisu.se