Besökarna
(Destinationerna samordnar och marknadsför)

Huruvida biljettintäkten är en viktig del av ekonomin eller inte varierar från evenemang till evenemang. Men de allra flesta evenemang vill ha bra publiksiffror, både för att visa på ett intresse för evenemanget gentemot politiker och invånare, men också för att få fina TV-bilder och bygga en ekonomi. Här krävs ofta ett tajt samarbete mellan destinationen och evenemanget där destinationen verkar för att många övernattar och upptäcker närområdet och evenemanget fokuserar på att sälja biljetter till tävlingarna.

Vanligt förekommande Legacy

Positivt Negativt
Evenemanget har tillgänglighetsanpassats. Överutnyttjande och förslitningar på naturen.
Hotell och övrig besöksnäring expanderar – ökad turism. Supporterklubbar har stört stämningen.
Kulturen på destinationen har lyfts och skapat uppmärksamhet. Destinationen har inte nyttjat kulturen för att stärka evenemanget.
Positivt
Evenemanget har
tillgänglighetsanpassats.
Hotell och övrig
besöksnäring expanderar
– ökad turism.
Kulturen på destinationen
har lyfts och skapat uppmärksamhet.
Negativt
Överutnyttjande och
förslitningar på naturen.
Supporterklubbar har
stört stämningen.
Destinationen har inte
nyttjat kulturen för att
stärka evenemanget.