Målgrupperna

Invånarna

Invånarna är era viktigaste ambassadörer. De är många och de möter både media, aktiva, besökare och varandra. Invånarna är genom sin skattekrona ofta en del av evenemanget och att ge något tillbaka till dem kan vara en självklarhet. Det kan vara i form av en stadsfest, prisutdelningar på allmän plats, en ungdomssatsning eller en konstutställning. Det är också invånarna som formar funktionärskåren och som bygger kunskap kring evenemangsutövande.

Så funkar webben

Sidan du befinner dig på fokuserar på att du som arrangör ska få inspiration, ökad kunskap och konkreta idéer på hur du kan arbeta med legacy på ett strukturerat sätt. Beroende på vad du känner dig mest bekväm med kan du ha olika angreppssätt på informationen.

Antingen utgår du från de sju kapitalen genom att klicka på vart och ett av dem på första sidan och sedan läser dig vidare, lyssnar till de som lyckats och dra lärdomar från dem.

Eller så vill du titta på legacy utifrån ett målgruppsperspektiv. Det kan du göra i menyraden högst upp. Varje målgrupp brukar beröras av ett eller flera kapital och genom att utgå från målgrupperna kan du lätt identifiera med vad och hur ni vill arbeta. Även här finns de goda exemplen som guidar dig vidare.

Är du redan i processen och vill dyka rakt in för att få tankar och idéer, läs gärna vårt avsnitt om kom igång. Det fokuserar på vad du kan tänka på och förvänta dig före, under och efter själva evenemanget.

Fördjupa dig

Det finns en hel del forskning kring legacy. Vill du läsa mer så har vi några rapporter och böcker vi varmt kan rekommendera. Den rapport som den här sidan bygger på är Legacy av idrottsevenemang av Tommy D Andersson och går att ladda ner här.

Alm, J., Solberg, H. A., Storm, R. K., & Jakobsen, T. G. (2016). Hosting major sports events: The challenge of taming white elephants. Leisure Studies, 35(5), 564-582.

Dickson, T. J., Misener, L., & Darcy, S. (2017). Enhancing destination competitiveness through disability sport event legacies Developing an interdisciplinary typology. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(3), 924-946. doi:10.1108/ijchm-10-2015-0530

Duignan, M. B., Pappalepore, I., & Everett, S. (2019). The ’summer of discontent’: Exclusion and communal resistance at the London 2012 Olympics. Tourism Management, 70, 355-367. doi:10.1016/j. tourman.2018.08.029

Fairley, S., Lovegrove, H., & Brown, M. (2016). Leveraging events to ensure enduring benefits: The legacy strategy of the 2015 AFC Asian Cup. Sport Management Review, 19(4), 466-474. doi:10.1016/j. smr.2016.01.003

Ferrari, S., & Guala, C. (2017). Mega-events and their legacy: Image and tourism in Genoa, Turin and Milan. Leisure Studies, 36(1), 119-137.

Grix, J., Brannagan, P. M., Wood, H., & Wynne, C. (2017). State strategies for leveraging sports mega-events: unpacking the concept of ’legacy’. International Journal of Sport Policy and Politics, 9(2), 203-218. doi:10.1080/19406940.2017.1316761

Hemmonsbey, J., Tichaawa, T. M., & Knott, B. (2018). Conceptual framework for strategic destination branding through leveraging home-grown sport events. South African Journal for Research in Sport Physical Education and Recreation, 40(2), 81-98.

Kharouf, H., Garcia-Perez, A., Robinson, J., & Pritchard, A. (2016). Towards a Better Understanding of Digital Sporting Legacy: A Knowledge Management Perspective. In S. Moffett & B. Galbraith (Eds.), Proceedings of the 17th European Conference on Knowledge Management (pp. 462-467).

Rogerson, R. J. (2016). Re-defining temporal notions of event legacy: lessons from Glasgow’s Commonwealth Games. Annals of Leisure Research, 19(4), 497-518. doi:10.1080/11745398.2016.1151367

Thomson, A., Cuskelly, G., Toohey, K., Kennelly, M., Burton, P., & Fredline, L. (2018). Sport event legacy: A systematic quantitative review of literature. Sport Management Review.

Bra kontaktpersoner

Leif Johansson
Riksidrottsförbundet

Lisa Engman
Svenska Skidskytteförbundet

Tommy D Andersson
Göteborgs universitet