Politiskt kapital

Nyckelord: Beslutsfattare, handlingsåtgärder, påverkan

Politiskt kapital kan på många sätt påverka beslut som är nödvändiga för att genomföra ett evenemang. Ett lyckat evenemang som har genomförts väl med politikernas stöd ökar det politiska kapitalet. Politikerna, som hanterar det politiska kapitalet, syns ofta på huvudläktaren för att knyta sin person och sitt parti till det politiska kapital som ett evenemang genererar. I många väljares ögon är det ekonomiska utfallet avgörande för om ett evenemang genomförts väl och ett positivt ekonomiskt resultat ökar på så sätt det politiska kapitalet. Vissa idrottsevenemang kan kräva impopulära politiska beslut (enligt vissa väljares bedömning) och modiga politiker kan då behöva utnyttja och satsa en del av sitt politiska kapital för att fatta dessa beslut.

Medias spelar en viktig roll i påverkan i det politiska kapitalet. Om evenemanget omnämns i positiva termer i media stärker det idrotten och destinationens varumärke. Om mediabilden däremot är kritiskt kan lätt det politiska kapitalet minska.

Vanligt förekommande Legacy

Positiv

Negativ

Politiskt kapital med Näringsliv Ulricehamn

Världscuptävlingarna i längdskidåkning har satt Ulricehamn på kartan. Helena Haglund på Näringsliv Ulricehamn berättar om vikten av det politiska kapitalet och hur destinationen har utvecklas och ökat sin attraktivitet tack vare längdevenemangen.