Efter evenemanget

Det är mycket frestande (och ofta välförtjänt) att pusta ut efteråt men för legacy återstår nu det viktigaste. Om man har haft ett lyckat evenemang och lyckats skapa ett intresse för idrott kan många möjligheter visa sig.

Arrangörernas kunskap och erfarenhet kommer till användning i andra sammanhang.

Att organisera är en kompetens, ett humankapital, som behövs på många ställen i ett samhälle och den kompetens som finns inom idrotten och som utveckals med hjälp av lyckade evenemang, kan komma till stor nytta. ”Idrottsfestivalen” kan bli årligen återkommande för att sätta ett starkt fokus på idrotten åtminstone en gång om året. Kanske bör man i så fall lägga stor vikt att festivalen skall vara livskraftig så att den inte år efter år visar på ett dalande intresse. Men med kreativa arrangörer kan en festival bli en påtaglig legacy som kanske också kan bidra till klubbens ekonomi.

Intresset för motionsaktiviteter ökar och erbjuder stora möjligheter för idrotten. Motionstävlingar med varierande ambitionsnivåer har under en lång tid ökat i storlek och omfattning och för idrottsrörelsen kan detta kanske snart bli det dominerande området. För en lokal idrottsklubb kan det vara mycket viktigt att fånga upp denna trend.

Legacy av ett evenemang i form av t ex årligen återkommande motionstävlingar kan vara vägen in i framtiden både vad gäller antal medlemmar och ekonomi. Men framförallt för samhällets hälsa och humankapital. Den erfarenhet av att arrangera, det humankapital som skapades som legacy av evenemanget kan på så sätt användas (och ökas) genom att, med hjälp av motionsaktiviteter, öka välbefinnande och hälsa, humankapitalet, hos lokalbefolkningen.

Detta kan bli värdefull legacy. Det kan gälla arenor som blir användbara för nya idrotter men oftast är det nuförtiden festivaler och musikkonserter som utnyttjar lämpliga idrottsarenor. Dessa evenemang kan tillföra samhället mycket och arenan skapar ofta legacy för lång tid (Nya Ullevi i Göteborg från 1958). Det behövs affärsplaner för en arena och medfinansiärer måste vara med i processen och diskutera eventuella investeringar som behövs för att locka evenemang till arenan.

Det kan vara företag som lokaliserar sin verksamhet till ett samhälle man fått upp ögonen för i samband med evenemanget. Det kan också vara lokala entreprenörer som hittar affärsmöjligheter i samband med evenemanget. Arrangören kan i viss mån påverka detta genom att göra evenemanget attraktivt för företagsbesök. Man kan t ex ordna möten mellan sponsorer och andra företagare.