Fysiskt kapital

Nyckelord: Anläggningar, vägar, infrastruktur

Fysiskt kapital omfattar huvudsakligen den materiella infrastrukturen. För att kunna genomföra ett idrottsevenemang krävs ibland investeringar i anläggningar och infrastruktur för att kunna tillgodose behov hos tävlande och publik. Även besöksnäringen kan behöva göra investeringar för att ta emot de gäster som planeras ta del av evenemanget.

Kostnaden för upprustning och eventuell nybyggnation av anläggningar finns ofta med som negativa poster i en ekonomisk kalkyl som speglar hur det finansiella kapitalet investeras. Legacy effekter är däremot oftast positiva och speglar hur det ökade värdet av fysiskt kapital (till följd av minskat finansiellt kapital) leder till en förskönad stad och bättre infrastruktur på destinationen även långt efter evenemanget har ägt rum. Detta kan i sin tur leda till ökad turism, bättre vägnät och ökade möjligheter att idrotta för samhällets medlemmar vilket är effekter som finns kvar efter evenemanget och därför blir legacy i form av fysiskt kapital.

Vanligt förekommande Legacy

Positiv

Negativ

Fysiskt kapital med Judoklubben och Skidskytteförbundet

Östersunds kommun byggde ett nytt mediacenter för de årligt återkommande Världscuptävlingarna i skidskytte. Peter Allansson, Östersund Judoklubb berättar här om hur kommunen kunde öka det fysiska kapitalet genom att låta judoklubben flytta in i lokalen och bedriva verksamhet övriga tider på året.