Sponsorerna
/Samarbetspartners

Sponsorerna/
Samarbets-
partners

Sponsorerna och övriga partners är ofta en outnyttjad resurs. Här finns inte sällan både kapital, vilja och personella resurser. Börja tidigt att tillsammans med sponsorer och samarbetspartners spåna på hur ni ska skapa det bästa evenemanget inklusive positiv legacy för samhället. Låt sponsorerna äga vissa delar eller stå för enskilda insatser. Det skapar mervärde för dem och i slutändan er.

Vanligt förekommande Legacy

Positivt Negativt
Nya entreprenörer och nya företag har tillkommit. Externa företag/arrangörer får alla uppdrag.
Besöksnäringen och leverantörer har ökade intäkter. Förväntade gästnätter uteblev.
Samarbeten har etablerats mellan olika intressenter. Samarbetet med viktigare aktörer på destinationen saknas.
Affärer har skapats i sponsornätverket.  
Positivt
Nya entreprenörer
och nya företag har tillkommit.
Besöksnäringen och
leverantörer har ökade intäkter.
Samarbeten har etablerats
mellan olika intressenter.
Affärer har skapats i
sponsornätverket.
Negativt
Externa företag/arrangörer
får alla uppdrag.
Förväntade gästnätter
uteblev.
Samarbetet med viktigare aktörer på destinationen saknas.