Media

Media har en otroligt stor påverkan både lokalt, nationellt och internationellt. Därför är de en viktig målgrupp att samverka med redan från starten av ett evenemang. Att ha en tydlig kommunikationsplan och vara öppen och generös om hur ni jobbar är en framgångsfaktor i samarbetet med media. Lyckas ni bra kommer de att vara goda budbärare som skapar framgång i ert legacyarbete.

Vanligt förekommande Legacy

Positivt Negativt
Medias vinklingar är positiva vilket stärker varumärket. Reportar har en förutfattad mening om evenemanget.
Positivt
Medias vinklingar är positiva
vilket stärker varumärket.
Negativt
Reportar har en förutfattad
mening om evenemanget.